Točkići za kliznu kapiju

Metalni sa dva ležaja i nosačem koji se vari

001

Točkić za kliznu kapiju

Pocinkovani sa dva ležaja i nosačem koji se šrafi ili vari

002

Točkić za klizna vrata

Od polietilena sa dva ležaja i nosačem

003

Točkić za kliznu kapiju

Točkić za kliznu kapiju za cevi

004

Razno

Točkić za kliznu kapiju uži

005

Točkić za kliznu kapiju

Točkić za kliznu kapiju sa ležajevima

006

Ukopavajući točkić za kliznu kapiju

Ukopavajući točkić za kliznu kapiju

012

Točkić od tehničke plastike

Polietilen,poliamid (za veća opterećenja)

014

Točkići za sajlu i točkići za veš

Točkići za sajlu, točkići za veš

015

Aluminijumske remenice

Veliki izbor i mogucnost izrade po narudzbini

019